Yoimel González Hernández

Escritor, ensayista e investigador cubano. Asesor de Teatro La Proa.